Veda a viera o veciach, ktoré sa nevidia (DVD)

«Zpět

Veda a viera o veciach, ktoré sa nevidia (DVD)

Veda a viera o veciach, ktoré sa nevidia (DVD)

Peter Vajda

Dokázala veda, že Zem je stará miliardy rokov, že sa čisto prírodnými procesmi vyvinul z neživota (tzv. chemická evolúcia) a následne sa mechanizmami náhodných variácií a prirodzeného výberu rozvinul do dnešnej podoby (tzv. biologická evolúcia)? Priniesla veda pevnejšie poznanie o minulosti než biblický opis vzniku sveta z knihy Genezis či dokonca vyvrátila veda Bibliu (tzv. epistemologická nadradenosť vedy)?

Zoči-voči týmto tvrdeniam sa kresťania potrebujú upevniť v biblickej pravde o našom pôvode a veľkou pomocou im bude táto prednáška, ktorá bod za bodom odkrýva základy evolučného svetonázoru a poukazuje na to, že sa v konečnom dôsledku prijíma vierou a že až následne sa všetky nálezy interpretujú podľa evolučného scenára.

Dr. Vajda opíše zásadný kvalitatívny rozdiel medzi tzv. empirickými vedami (skúmajú samostatné prírodné javy ako existujú dnes a opakujú sa) a tzv. paleovedami (skúmajú výsledky minulých javov a nie samotné javy). Uvidíme, že paleovedy sú vybudované na predpokladoch, ktoré sú z princípu neoveriteľné. Preto kedykoľvek dôjde na tvrdenia o nepozorovanej minulosti, svetonázor vedca zohráva dominantnú úlohu v tom, ako bude interpretovať nálezy a pozorovania. V prednáške sa tiež porovnáva evolučný a biblický scenár vzniku vesmíru a života a poukáže sa aj na úplne odlišné chápanie nie len minulosti, ale aj budúcnosti, ku ktorému tieto scenáre vedú.

Toto je prednáška, ktorú si potrebujete pozrieť, aby ste pochopili jadro sporu medzi evolúciou a stvorením za 6 dní, ako ich opisuje Písmo.

Bonus: ukážky z videotitulov "Odomykanie tajomstva života", "Privilegovaná planéta" a iné, informácie o rečníkovi, o vydavateľstve Ordo Salutis a o.z. Temelios.

DVD, zvuk slovensky, 51 minút