Lékařské autority volají ...

«Zpět

Lékařské autority volají ...

Lékařské autority volají po tom, aby se do vodovodního systému přidávaly látky způsobující deprese

autor: Paul Joseph Watson

poprvé publikováno na serveru: Prison Planet.com

dne: Čtvrtek, Leden 20, 2011

link: Health authorities calls for depression-causing drugs added to water supply

Masové podávání léčiv populaci je součástí záměru změnit lidstvo tak, aby poslušně přijalo „diktaturu bez slz," varoval při svém vystoupení v Berkeley v roce 1962 Aldous Huxley.

V děsivém návratu do minulosti, ve které lidské populaci v Úžasném Novém Světě Aldouse Huxleyho byla masově podávána látka s názvem SOMA, která je měla udržet v poslušnosti a snadné manipulovatelnosti, vyvíjejí lékařské autority nátlak, aby se do veřejné vodovodní sítě přidávaly speciální látky způsobující deprese a ztrátu paměti. Tuto děsivou vizi podporuje nedávná studie, která odhaluje farmaceutickými společnostmi záměrně podceňovaná nebezpečí tzv. statinů.

Statiny jsou užívány desítkami miliónů lidí po celém světě - zdroj obrovských příjmů pro farmaceutické firmy jako např. Merck, jejíž generální ředitel Henry Gadsden snil v roce 1975 o tom, že brzy bude moci prodávat léky lidem, kteří nemají žádnou dosud diagnostikovatelnou chorobu - nebo jak říká Mike Adams - „Oni potřebují nalézt způsob, jak prodat léky zdravým lidem." Statiny se zrodily a finanční ráj pro Velkou Farmacii rychle následoval.

Farmaceutické společnosti tvrdí, že bylo prokázáno, že statiny snižují hladinu cholesterolu a pomáhají v prevenci srdečních onemocnění a mozkové mrtvice. To vede mnoho lékařských autorit k tomu, že trvají na tom, aby se tyto látky uměle přidávaly do veřejné vodovodní sítě. Žel nebezpečné vedlejší účinky těchto chemikálií byly záměrně doslova pohřbeny (skryty) farmaceutickými společnosti, které vedly studie, jak se nedávno ukázalo - a navíc „třem čtvrtinám těch, kteří užívají statiny, přinášejí tyto látky velmi malou nebo žádnou pomoc."

Nová studie publikovaná v Cochrane Library (www.cochrane.org), která recenzuje lékařské studie týkající se účinků léků, prozkoumala data ze 14 lékařských studií zahrnujících 34,000 pacientů a nalezla důkazy pro „krátkodobou ztrátu paměti, deprese a depresivní nálady," - tyto důkazy byly záměrně podceněny farmaceutickými společnostmi, které financovaly tento výzkum (testy).

Vědci varují, že "statiny by měly být předepisovány pouze těm, kteří trpí nějakou srdeční chorobou nebo kteří takto onemocněli v minulosti. Vědci varují, že dokud není pacient ve velkém nebezpečí infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice, tak užívání statinů může způsobit více škod než užitku."

Nicméně, navzdory skutečnosti, že statiny byly také spojovány se zvýšeným rizikem poškození jater, akutním selháním ledvin, kataraktou a poškozením svalů, lékařské autority vytrvale volají po tom, aby se tyto látky přidávaly do veřejné vodovodní sítě - jako součást programu masového podávání léků - toto není jenom nelegální postup bez oficiálního souhlasu, ale představuje to vážné nebezpečí velkého množství neznámých následků, které by toto plošné podávání statinů mohlo způsobit.

Před cca 14 dny, George Lundberg, MD, redaktor prestižního lékařského webu MedPageToday, který je mluvčím Americké Lékařské Asociace, napsal do novin otevřenou reakci s názvem, „Měli bychom přidávat statiny do vodních zdrojů?"

V květnu 2008, renomovaný kardiolog profesor Mahendra Varma volal pro umělé přidávání statinů do pitné vody.

Přidávání statinů do vodních zdrojů bylo také projednáváno během listopadové diskuse (v roce 2008), které se účastnili Robert Bonow, M.D., z Northwestern University v Chicagu, Gordon F. Tomaselli, M.D., z Johns Hopkins University v Baltimore a Anthony De Maria, M.D., z University of California v San Diegu.

V listopadu 2008 byl zpravodajskou společností CNBC odvysílán šot chválící efektivitu statinů poté, co jeden z hostů poznamenal, „Proč prostě nepřidají statiny do vodovodní sítě". Na tuto poznámku reagoval expert společnosti CNBC v oboru medicíny slovy, „Mnoho lidí už řeklo něco podobného a v podstatě, statiny už ve vodě jsou."

Myšlenka přidávání speciální látek do vodních zdrojů s cílem biochemicky zmanipulovat myšlení a emoce lidí, se přesunula z oblasti science fiction v Úžasném Novém Světě Aldouse Huxleye, kde masy lidí byly „léčeny" přípravkem SOMA, který je měl udržet ve stavu poddajnosti a snadné manipulovatelnosti, do bezprostřední reality.

Ve skutečnosti během univerzitního projevu 20. Května 1962 v Berkeley hovořil Huxley o tom, jak by lidé mohli být prostřednictvím státem sponzorovaného používání speciálních chemikálií měnících myšlení změněni tak, aby „milovali své zotročení".

"Brzy bude existovat, někdy v příštích generacích, farmakologická metoda, jak udělat z lidí milovníky svého zotročení (nevolnictví) a jak vytvořit tak zvaně diktaturu bez slz, jak vyprodukovat zvláštní druh bezbolestných koncentračních táborů pro celé národy a rozsáhlá společenství lidí. Lidi budou ve skutečnosti zbaveni veškeré svobody, ale budou v tom nalézat zalíbení, protože budou cílenou propagandou a tzv. vymýváním mozků respektive vymýváním mozků s použitím farmakologických postupů zbavováni jakékoliv touhy po vzpouře vůči novodobému otrokářskému systému. Zdá se, že toto bude závěrečná revoluce," řekl Huxley ve svém projevu.

V roce 2008 vyšel článek s názvem, "Fluorid a budoucnost: Zvyšování úrovně kognice (tj. duševních pochodů) v populaci," ve kterém oxfordský profesor Julian Savulescu prozkoumával možnosti, jak by mohly být masy lidí v budoucnosti plošně „léčeny" přidáváním speciální farmak - tzv. povzbuzovačů kognice - přidávaných do vodních zdrojů.

V prosinci 2009, informoval náš web o tom, jak japonské lékařské autority zvažovaly přidávání stopového množství lithia do veřejné vodovodní sítě - jako „stabilizátory nálady" - a zdůvodňovaly to jako nabídku snížení počtu sebevražd. Lékařský expert zpravodajského kanálu Fox News Dr. Archelle Georgiou dala tomuto konceptu nevyslovený souhlas, když tuto japonskou studii označila za „zajímavý koncept" a odmítla dokonce i jen zmínit morální dopady plošného podávání drog masám lidí proti jejich vůli.

Ve své knize z roku 1977 s názvem Ecoscience, se současný poradce Bílého Domu pro vědu John P. Holdren také vyjádřil pro podporu přidávání látek způsobujících neplodnost do veřejné vodovodní sítě ... jako součást programu „nedobrovolné kontroly plodnosti.

Samozřejmě obrovskému množství Američanů je již dnes proti jejich vůli masově podáván fluorid sodný prostřednictvím veřejné vodovodní sítě. Tato látka způsobuje velké množství závažných zdravotních potíží - kromě jiného snižuje IQ a zvyšuje psychickou poddajnost (submisivitu). Skutečně, jak zdokumentoval a popsal Joseph Borkin ve své knize The Crime and Punishment of I.G. Farben (Zločin a trest koncernu I.G.Farben), první výskyt umělé fluoridace pitné vody na této planetě byl zaznamenán v nacistickém Německu - ve vězeňských zařízeních. Nacisté své důvody vysvětlovali tak, že masové podávání fluoridu sodného prostřednictvím pitné vody jim mělo dopomoci k sterilizaci (neplodnosti) žen a k přinucení obětí koncentračních táborů k bezvýhradné poslušnosti.

*********************
Paul Joseph Watson je redaktorem a autorem pro server Prison Planet.com. Je autorem knihy Order Out Of Chaos (Řád z chaosu). Pan Watson je rovněž častým hostem talk-show Alexe Jonese, zakladatele webů PrisonPlanet.com a PrisonPlanet.tv. Pan Watson je častým hostem mnoha vydavatelství a rozhlasových show včetně Vanity Fair (Férová marnost) a Coast to Coast AM (Od pobřeží k pobřeží), které je neposlouchanější noční talk-show v Americe.