Jan Amos Komenský o Bibli

«Zpět

Jan Amos Komenský o Bibli

Jan Amos Komenský o Bibli


V exilu napsal roku 1650 Jan Amos Komenský poměrně krátký text, který pojmenoval "Kšaft umírající matky Jednoty bratrské". Odhaluje v něm kořeny svých životních postojů a také vroucí vztah k českému národu a k Bibli. Uvádíme úryvek z tohoto textu původním znění.

"Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení; nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, ...odkazuji tobě za dědictví knihu boží, biblí svatou, kterouž synové moji z původních jazyků (kterýmiž je Bůh psáti byl poručil) do češtiny s pilností velikou (do patnácte let na té práci ztrávivše několik učených mužů) uvedli, a Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně, jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klénot, vlasti milá, a užívej toho k slávě boží a svému v dobrém vzdělání."