Demagogická křesťanská výuka o stvoření

| 12. 10. 2012 |

«Zpět

Demagogická křesťanská výuka o stvoření

OTAZKA:

Dobrý den, tyto stránky jsem objevil náhodně, něco málo jsem přečetl .


Vzhledem k mým dlouhodobým úvahám o existenci člověka, o křesťanském výkladu stvoření, o Bohu, jak je popsán ve starém zákonně a pod. jsem se rozhodl pro tuto otázku, spíš konstatování zásadních rozporů, které tak vnímám:
- Koexistence různých náboženství, jejichž výklad fundamentálních otázek je diametrálně odlišná a vzájemně nepřijatelná "kacířská" se všemi důsledky, přičemž jde o JEDNOHO boha.........

  • Nemohu se smířit s tím, že křesťanký výklad, i když se nacházíme v tmto prostředí je jediný správný.
  • Evidentně vykonstruovaná existence různých sil a existencí, andělů a těch padlých andělů zejména, kteří jsou původci zla, co Bůh vědomě připouští, je pro mne nepřijatelná - proč si Bůh potřeboval stvořit pomocníky - anděle, když je neomezeně mocný, věčný, všehoschopný a proč je sám jako jejich tvůrce nechal padnout a páchat zlo?


Jsou to moje dvě náhodně vybraná témata, která mě napadají při čtení Vašich a podobných textů.
Vím, že díky dlouhé existenci této nauky, najdete nějakou univerzální odpověď, klišé, ktrých jsem již vyslechl také dost, ale žádné mě doposud pochyb nezbavilo.


Byl jsem pokřtěn a vychován v úctě k náboženství a cítím také důvod proč existuje a jsem vděčný za kultůru, které dala vzniknout.


Ale neprodělal jsem v dětství demagogickou vyuku, která by mě navždy přiměla přijímat jakékoliv "pravdy" v tomto učení.
Podobných lidí je jistě dost a věřím, že jejich pochybnosti jsou pouze a jen podporovány a prohlubovány netolerantními dogmaty, kterými se vysvětluje "všechno".


Pro všechny absolutní ideologie je to společný rys - nemohou přece něco nevědět, něco nevysvětlit.


Vlastně celou dlouhou dobu hledám, kdy někdo z povolaných připustí:


Bůh je mocný, je všeho tvůrcem, ale nevíme mnoho o tom jak všechno udělal. Ponechal toto tajemství nepoznané a dal nám k dispozici tento krásný svět, dal nám svobodnou vůli s ním zacházet a chce abychom konali dobro.
Ovšem problém je v tom, co by se učilo na teologických fakultách a čím by se zabýval celý katolický aparát.


S pozdravem ..