Nabídka přednášek

Nabídka přednášek a seminářů

Maranatha Science se specializuje a nabízí bezplatnou přednáškovou činnost věnovaná otázce původu vesmíru, života a člověka pro široké spektrum cílových skupin v celé České republice i na Slovensku:

 • školy (ZŠ, SŠ, VŠ)
 • neziskové organizace
 • státní organizace
 • církevní společenství
 • firmy
 • a další

Podle zájmu jsme schopni zabezpečit přednášky i pro komerční firmy a organizace.
Další informace Vám rádi poskytneme telefonicky nebo e-mailem.

Přednášející: Mgr. Libor Votoček (ve spolupráci s prof. RNDr. Vladimírem Králem, DrSc.)

Úvodní cyklus 7 multimediálních přednášek
„Pohled vědy - pozoruhodné skutečnosti z oblasti přírody,původu života a jeho projevů"

Projekt se zabývá přírodovědeckým, filozofickým a teologickým vymezením sporu mezi tzv. evolučn(vývojovou) teorií, teorií inteligentního designu (ID) a biblickým poselstvím o stvoření světa a člověka.

1. Věda a její předpoklady

Musí vědec vždy předem vyloučit inteligenci a záměr jako (prvotní) příčinu pozorovaných skutečností?

 • Co je věda? Definice vědy. Předmět studia přírodních věd.
 • Prvotní příčina (systémů přírody) z hlediska přírodních věd.
 • Materialismus (naturalismus) vs. idealismus jako interpretační schémata.
 • Uniformitarianismus, katastrofismus a kreacionismus.
 • Hlavní cíle přírodních věd - v proměnách času.
 • Závěry přírodních věd - přírodní zákony, modely, teorie, paradigmata
  (Odborné citace Dr. Stephen C. Meyer - University of Cambridge, Dr. Paul Nelson - University of Chicago, prof. Dr. David Berlinski - Princeton University, Columbia University)

2. Věda a její metody

 • Operační (experimentální) versus historická věda a jejich principiální omezení.
 • Experimentální věda a současnost. Testovatelnost, opakovatelnost, vyvratitelnost.
 • Historická věda a minulost. Pozůstatky z minulosti, předpoklady z přítomnosti.
 • Materiální a nemateriální „složky" vesmíru a jejich studium v rámci přírodních věd.
 • 4 typy řádu - hranice původu řádu v přírodě.
  (Odborné citace Dr. Stephen C. Meyer - University of Cambridge, prof. Dr. A.E. Wilder-Smith - Oxford University, University of Geneva)

3. Inteligence nebo vývoj? „Biochemie"
Otázka původu vesmíru, života a člověka z pohledu biochemie.

 • Je život „pouhá" biochemie?
 • Problém nezjednodušitelné složitosti v biochemických systémech. Kopírování DNA, tvorba proteinů.
 • Mutace a přírodní výběr ve světě (bio)molekul.
 • mtDNA člověka a první lidé.
 • Zdroj (původ) rozmanitosti v přírodě - organické kódy.
 • Vztah mezi strukturou a funkcí v biochemii. Řád vs. specifický řád.
 • Fotosyntéza a imunitní systém z hlediska biochemie.
 • Supramolekulární chemie a vysoce selektivní membránové kanály.
 • Buněčné molekulární motory.
  (Odborné citace prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc. - VŠCHT Praha, prof. Dr. Michael Behe - Lehigh University Bethlehem)

4. Inteligence nebo vývoj? „Informatika"
Otázka původu vesmíru, života a člověka z pohledu informatiky a teorie informace.

 • Co je to informace?
 • 5 úrovní informace.
 • Informace v živých systémech.
 • 3 formy, ve kterých se informace vyskytuje.
 • Kvalita a užitečnost informace.
 • Lidské a formální jazyky - původ, struktura, význam.
 • Organické kódy.
 • Umělá inteligence.Forenzní vědy a odhalování podvodů.
 • Aplikace teorie informace na Bibli - Kristovo evangelium.
  (Odborné citace prof. Dr. Werner Gitt Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig,
  prof. Dr. William Dembski - University of Chicago)

5. Inteligence nebo vývoj? „Matika, fyzika, chemie a biologie"
Otázka původu vesmíru, života a člověka z pohledu matematiky, fyziky, chemie a biologie.

 • Matematická struktura vesmíru. Původ matematiky. Matematické konstanty v přírodě.
 • Zákon příčiny a následku.
 • Zákony zachování ve fyzice. Termodynamické zákony. Velký Třesk, problém mladých galaxií, tajemná struktura časoprostoru. Fyzikální konstanty v přírodě. Řád z chaosu a disipace. Otevřené soustavy.
 • Chemické vlastnosti látek - konstrukční nástroj nebo konstruktér? Chemické konstanty v přírodě. Abiogeneze - vznik života z neživota. Pra-polévka.
 • Struktura a funkce buňky. 4 Kritéria růstu živých systémů. Bariéra pravděpodobnosti.
 • Embryo a rekapitulační teorie. Podobnosti mezi organismy. Biogeografie.
 • Zbytková (neužitečná) DNA. Zbytkové orgány.
  (Odborné citace prof. Dr. William Dembski - University of Chicago, prof. Dr. Robert A. Herrmann - U.S. Naval Academy, Dr. Larry Vardiman - Colorado State University)

6. Inteligence nebo vývoj? „Etika, morálka"
Otázka původu vesmíru, života a člověka z pohledu společenského a morálního.

 • Otázka Boží existence a charakteru, evoluční myšlení v současné společnosti.
 • Historie evolučního myšlení, tragédie rekapitulační teorie.
 • Freudova psychoanalýza, moderní rasismus, potratová kultura.
 • Evoluční psychologie a sexuální revoluce, pornografie, homosexualita a drogová kultura.
 • Sociální darwinismus, evoluční hysterie - Nacismus a nadřazená rasa, rasismus a boj o život
 • Evoluční myšlení a komunizmus.
 • Evoluce a New Age, evoluce a ekologie.
 • Evoluce a populační problém, šovinismus, feminismus a evoluce.
 • Eutanazie, eugenika, holocaust.
  (Odborné citace prof. Dr. Walter J. Veith - University of Cape Town, prof. Dr. David Berlinski - Princeton University, Columbia University, ex-pornstar Shelley Lubben, ex-pornstar Tammie (Tamra Toryn))

7. Inteligence nebo vývoj? „Srovnání stvořitelské a evoluční teorie"
Co mají stvořitelská a evoluční teorie společného? Existuje nějaký kompromis?

 • Přehled historie světa podle stvořitelské teorie.
 • Přehled historie světa podle evoluční teorie.
 • Co je to teistická evoluce?
 • Různé modely kompromisu mezi evoluční a stvořitelskou teorií - přehled.
 • Co je to ID - Inteligentní Plán?
  (Odborné citace prof. Dr. Walter J. Veith - University of Cape Town, prof. Dr. William Dembski - University of Chicago, prof. Dr. Werner Gitt Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig)

Jednotlivé přednášky:

 1. Na počátku byla Informace
  Koncept informace v proměnách času. Otázka původu vesmíru, života a člověka z hlediska teorie informace. Co bylo na počátku - Logos nebo chaos? Informace v přírodě, v lidském těle a v lidské společnosti. Původ a povaha informace.
 2. 7 divů stvoření
  Znáte 7 největších divů světa? Prozradím Vám jen to, že nebyly vytvořeny lidskýma rukama
 3. Mikrokosmos a makrokosmos
  Průlet vesmírem od atomového jádra až po kupy galaxií.
 4. Podpis v buňce
  Buňka jako Von Neumannův stroj. 7 charakteristik živých systémů. Čtení, přenos a zápis informace v buňce. Rekonstrukční 3D algoritmy. Organické kódy a jejich původ. Život buňky.
 5. Privilegovaná planeta
  Jak vznikla Země? Je Země výjimečná planeta, pokud ano, čím? Odkud pochází Měsíc? Historie názorů na vznik Země. Stručná historie Země - podle evolucní teorie a podle Bible -srovnání obou přístupů.
 6. Původ a design ptáků a létajících tvorů
  Základy anatomie a fyziologie ptáků. Zázrak ptačího pera. Různé techniky letu v přírodě. Fyzika letu - může schopnost létat být produktem evoluce? Vážka - letecký akrobat. Včela - pilná a inteligentní. Netopýr - létající savec. Orel - létající pevnost. Základní srovnání moderních letadel a ptáků.
 7. Slepý hodinář a tzv. přírodní teologie
  Stopy inteligence v přírodě. Argument slepého hodináře a „problémy" moderního ateismu.Přírodní teologie Williama Paleyho. Bible a přírodní teologie.
 8. Tajemství vzniku života - kritická analýza současných teorií
  Vznikl život před miliardami let v tzv. pra-polévce - jen z hmoty a energie? Co ke vzniku života říká moderní věda? Nejčastější argumenty pro a proti - kritická analýza současných teorií. Duchovní rozměr života. Život a křesťanská víra.Podmínky spolupráce

Maranatha o.s. zajišťuje:

 • kvalifikované přednášející
 • široký výběr přednášek doprovázených promítáním
 • podporu a poradenství při zajišťování přednášek
 • grafické zpracování pozvánek a plakátů
 • propagační materiály Maranatha o.s.
 • prodej literatury a DVD v místě konaní přednášky
 • věcné dary do tomboly a drobné dary

Při návštěvě řečníka, prosíme o zajištění:

 • stravy (pokud možno vegetariánské nebo veganské)
 • proplacení cestovních výloh (osobní automobil)
 • v případě vícedenní návštěvy prosíme o zajištění ubytování (pokud možno soukromého) a 1 bezpecného parkovacího místa

Na přednášky prosíme zajistit:

 • promítací plátno popř. bílou nebo světlou plochu na promítání (minimální rozměr obrazu 1x1 metr)
 • mikrofon klasický pro případnou debatu - ke kolování při dotazech z publika

Další podmínky je možné operativně konzultovat.
Kontaktní osoba: Hana Metzová, hana.metzova@maranatha.cz